O co jde?

Třetí ročník mezinárodní MET konference se blíží!
Připravte se na jedinečné online setkání trenérů a majitelů psů zapálených pro moderní etický trénink (MET).

4. a 5. března 2023 se společně přesuneme do virtuálního přednáškového sálu. Odtud se o své znalosti a zkušenosti podělí odborníci z celého světa, kteří aktivně přispívají k rozvoji výcviku psů.

První a druhý ročník konference přivedl na jedno online pódium přední kynology od USA po Austrálii a jejich slovům naslouchali účastníci z 29 zemí světa.

Naším společným cílem je lepší a etičtější soužití se psy. Tak se pohodlně usaďte a užijte si jedinečné setkání se špičkovými světovými trenéry!

Kdo vystoupil?

Program

sobota

Délka: 2 hodiny 30 minut (včetně 30 minut otázek a odpovědí).

O prezentaci:

V posledních desetiletích se velmi rozšířily metody pozitivního posilování. Přinesla však všechna vylepšení a nové přístupy nějaké zásadní změny? Mají naši psi z učení takový zážitek, jaký si zaslouží? 

Historické ideály poslušného psa vnesly do výcviku povely jako „sedni“, „lehni“, „zůstaň“ nebo přivolání či chůzi na prověšeném vodítku. Tak, jak se běžně učí, nemají pro konkrétního psa žádný přímý přínos. Benefituje z nich člověk, a to i při použití pozitivního posilování. 

Začněme přehodnocovat strukturu tréninku a proměňme ji tak, aby z něj měl pes skutečný prospěch. Podívejme se na to, co a jakým způsobem vlastně učíme. Přistupme ke psům jako ke skvělým žákům a využijme této jejich vlastnosti k posílení komunikace a přirozené touhy se učit.

Všechna mladá zvířata mají před sebou život plný učení. Upozaďme to, co bychom sami od tréninku chtěli, a místo toho se zkusme ptát, co by se zvířata sama chtěla naučit, kdyby měla možnost volby.

V této prezentaci se zaměříme na:
~ zvážení toho, jaké učení bude mít pro psa přímý přínos
~ osvojení si dovedností, které nám umožní přizpůsobit se krok po kroku psovi, který se učí
~ precizní komunikaci, která psa nenechá na pochybách
~ navrhování prostředí tak, abychom posílili klid a výkon
~ učení radosti ze cvičení
~ prohloubení potěšení z odměny

Lenght: 2 hodiny (včetně 30 minut otázek a odpovědí).

O prezentaci: V přednášce se zaměříme na úvod do problematiky enrichmentu pro psy. Eliška Pavetta Šuhaj se pokusí odpovědět na otázku: jak poznám, že je život mého psa naplněný?

S rostoucím zájmem o welfare psů a se zkoumáním jejich problémového chování se stále více klade důraz na naplňování přirozených potřeb psa. A právě těm se budeme věnovat. Probereme jednotlivé body canine enrichmentu, jak se objektivně podívat na našeho psa a prioritizovat „co je potřeba udělat“. 

Ukážeme si hry, které mohou obohatit naše soužití se psem – ty, které se psem hrajeme, ale i takové, kdy se pes zabavuje sám – a nápady na vylepšení procházek.

Lenght: 2 hodiny 45 minut (včetně 30 minut otázek a odpovědí)

O prezentaci:

Má setkávání mezi psy nějakou normu, podle které se chová pes správně? Jak důležité v psím životě je setkávání s cizími psy? Znamená správná socializace psa to, že si s každým, koho potká, bude chtít hrát? Jakou roli při vzájemných setkáních hrají majitelé a ví o nich psi vůbec? A co když je setkání pro psa složité – můžeme mu nějak pomoci?

V této přednášce se na práci se psem podíváme z jiného úhlu pohledu, než je ten čistě tréninkový. Ukážeme si část etogramu psího setkávání, tedy jak poznat psí emoce a z nich plynoucí motivace k chování, které pak často vyhodnocujeme jako „špatné“ nebo „nežádoucí“. Budeme věnovat pozornost tomu, jak v takových situacích psi své emoce komunikují mezi sebou i s námi lidmi, a jak na to můžeme reagovat tak, aby se cítili lépe. Změny chování přichází se změnou emocí a motivací, tedy když změníme pocity psů, změní se i jejich motivace – a tím i chování.

Přednáška by vám tak měla přinést větší porozumění mezipsí komunikace, stejně tak jako rozklíčování nejdůležitějších signálů směřujících k nám lidem. To vše vám umožní zažívat spokojenější procházky se svým psem, na základě vzájemného pochopení a respektu osobnosti vašeho psa.

Lenght: 2 hodiny (včetně 30 minut otázek a odpovědí)

O prezentaci:

Zjistěte vše o jedné z nejoblíbenějších výukových her z programu Poslušnost i bez vodítka, „Podívej se na” (LAT, Look at that) a její nejnovější verzi “LATTE” (Look at That, Then Enrichment!). Nesmírně účinný a přitom jednoduchý protokol „Podívej se na“ vytváří řetězec chování, který umožňuje psům indikovat potenciální stresory v prostředí, místo aby na ně reagovali. „LATTE“ na něj navazuje a přidává prvky obohacení, které zklidňují nervový systém psů. Podporují chování, jako je olizování, očichávání, žvýkání či vyčmuchávání, během kontrapodmíněného chování.

neděle

Délka: 2 hodiny (včetně 30 minut na otázky a odpovědi)

MANAGEMENT, NEBO TRÉNINK? (45 minut)

O prezentaci:

Najít svou vlastní cestu mezi tisíci recepty a kouzelnými řešeními je dovednost sama o sobě. Možnost volby často vnímáme pozitivně. Ale dostat příliš možností bez dostatečného vedení či rad může být zahlcující. Klíčové v této oblasti je, abychom byli spokojení s dostupnými možnostmi, abychom je dostatečně znali a věděli, jaké jsou jejich potenciální výstupy. Jedině tak si můžeme tento proces užít. 

Tato prezentace vám pomůže udělat důležitá rozhodnutí, ať už jde o neodkladné řešení nebo dlouhodobé cíle. A poskytne vám řadu opravdu užitečných tipů.

Kay vysvětlí:
~ rozdíl mezi aktivním a pasivním učením
~ jak lze použít management prostředí k řešení a zajištění pozitivních zkušeností s učením
~ jak identifikovat dovednosti, které je třeba se naučit, vyčlenit je a dál na nich pracovat
~ zařazení praktických činností, které přinášejí největší potěšení, pro rozvoj pevného vztahu se štěnětem nebo psem.

TECHNOLOGIE SIGNÁLU (45 minut)

O prezentaci:

Signály (“cues”) jsou zásadním prvkem komunikace se psy a reakcí na okolní svět. Nemůžeme je nepoužívat. Pes tyto informace neustále vyhledává, když hledá něco, co je pro něj výhodné: odměnu. 

V přednášce se podíváme na:
~ signály předpovídající odměnu a jejich fungování
~ posun a proměnu u psa, který vyhledává signál, a jak tento proces ovlivňuje hodnota odměny
~ výuku jednoduchého a složitého rozlišování prostřednictvím relevantního a nerelevantního výběru
~ funkce markeru jako signálu a signálu jako markeru
~ jak signály vytvářejí žádoucí i nežádoucí řetězce
~ rozlišení protokolů a hierarchie signálů

Jakmile pochopíme, jak jsou signály komplexně propojeny s odměnami, začneme se na svět dívat novýma očima.

 

Délka: 2 hodiny 30 minut (včetně 30 minut na otázky a odpovědi)

O prezentaci:

Socialita je u zvířat velmi rozšířeným projevem a psovité šelmy vykazují širokou škálu různých sociálních struktur. Psovité šelmy, které jsou podobné vlkům, však sdílejí specifický aspekt společenského života. V posledních letech se etologové odklonili od „klasického“ pojetí smečky poté, co rozpoznali úzké genetické vazby mezi členy skupiny. Zdá se, že v rámci specifického evolučního scénáře byla rodinná struktura nejúspěšnější pro přežití jedinců. 

Mezi zvířaty existuje celá řada velmi odlišných sociálních organizací. Sociální struktura druhu je ovlivněna evolučním dědictvím, náročností ekologického prostředí a některými dalšími místními faktory. 

Psi jsou potomci vlků, takže jsou obecně sociální, ale byli selektováni pro pro život v lidských sociálních skupinách nebo v jejich okolí. Nemuseli tedy lovit společně, ale museli s lidmi spolupracovat. Kromě toho lidé šlechtili psy pro různé funkce, jako je hlídání, pasení nebo přeprava. Psi musí být socializování k lidem, ale také se musí naučit komunikovat s jinými psy, kteří nejsou členy jejich sociální skupiny. Situaci dál komplikují rozdíly mezi plemeny. 

Sociální struktura psů je nebo může být velmi složitá a zcela odlišná od té, kterou lze pozorovat u vlků. Zvýšená schopnost psů přizpůsobit se specifickým místním rozdílům jim umožňuje stát se členy sociálních skupin s velmi odlišnou strukturou. Klíčem k sociálnímu chování psů je proto poskytnout jim zkušenosti a možnost učit se jak o lidech, tak o ostatních psech.

V přednášce rozebereme, čím přesně se liší psi od vlků a jak se liší divocí psi od těch v našich domovech. Podíváme se na to, jak struktura skupiny ovlivňuje komunikaci a které faktory určují specifické chování. Mimo jiné se zaměříme také na to, co to ve skutečnosti vlastně je ta neustále skloňovaná dominance.

V této přednášce se dozvíte následující informace:
~ etologický koncept hierarchie a dominance
~ skupinová struktura vlků
~ rozdíly v sociální struktuře psovitých šelem
~ jak se v etologii měří dominance
~ kompromis mezi sociální strukturou a sociální interakcí

Délka: 2 hodiny (včetně 30 minut na otázky a odpovědi).

O prezentaci: Poznejte sílu slavných pattern games od Leslie McDevitt. Tedy her, které využívají opakujících se vzorců. Zjistíte, co jsou zač, jak si je přizpůsobit a nakonec využít pro sebe a svého psa. Tyto hry lze aplikovat na velké množství situací a problémů. Snadno se učí a psi mají rádi jejich předvídatelnost a spolehlivost. Psi vystavení „spouštěčům“ z bezpečí předvídatelné a důvěrně známé hry se cítí bezpečněji. Mají totiž situaci víc pod kontrolou. Rychleji se pak uklidní a uvolní.

Délka: 2 hodiny 40 minut (včetně 30 minut na otázky a odpovědi)

O prezentaci: Prezentace Dr. Baileyho pojednává o rozdílech mezi výcvikem zvířat jako řemeslem a jako vědecky podloženou metodologií.

Obecně se soudí, že výcvik zvířat je starobylou činností, jejíž počátky pravděpodobně sahají víc než 10 000 let do minulosti, tedy dávno před zaznamenanou historií. Dr. Bailey se stručně věnuje historickým záznamům o výcviku zvířat. Vědecké studium chování zvířat a počátky vědy o studiu a změně chování se datují až ke konci 19. a na začátek 20. století. Dr. Bailey se v prezentaci zabývá přelomovou prací B. F. Skinnera z 30. a 40. let 20. století a počátkem operantního podmiňování.

Věnuje se též založením společnosti Animal Behavior Enterprises a oboru aplikované psychologie zvířat ve 40. až 60. letech 20. století Kellerem a Marianou Brelandovými. Nová vědecky podložená metodologie se se od té doby rozšířila po celém světě.

V přednášce se dozvíte mimo jiné také o různých případech aplikace operantního podmiňování v laboratoři i ve volném prostředí.

Záznam přednášek je k dispozici po dobu 6 měsíců. 

Klikněte na název přednášky pro další podrobnosti. Harmonogram se může změnit.

ve zkratce

 1. 4 zahraniční odborníci vystoupí po boku 2 skvělých českých trenérek.
 2. Více než 18 hodin nových poznatků a rad pro každodenní život pejskařů i profesionálních trenérů.
 3. Přednášky můžete sledovat v den konference živě nebo v průběhu následujících 6 měsíců.
 4. Přednášky zahraničních trenérů a etologů si můžete pustit v původním znění nebo v kvalitním zpracování v češtině, aby vám nic neuniklo.
 5. Odnesete si praktické postupy a lepší pochopení principů tréninku.
 6. Bez čekání a dojíždění – užijte si konferenci ze svého gauče se svým psím parťákem po boku.

CENA

Konference se uskutečnila 4. a 5. března 2023. 

MET konference 2024 se bude konat pravděpodobně druhý víkend v březnu 2024, datum ještě upřesníme.

Vstupenku si již nejde pořídit. 

FAQ

Nebojte se, nejde o nic složitého. Při koupi si zadáte heslo, pomocí kterého se můžete kdykoliv přihlásit do svého nového uživatelského účtu.  Tam můžete najít v den vysílání konference i online přenos konference. Zároveň po skončení konference najdete v uživatelském účtu její záznam po dobu 6 měsíců.

Abyste nepřišli při přímém přenosu o nic podstatného, vložte si do kalendáře náš program. Jednoduše ho stáhnete tady

Bez internetového připojení a počítače. Můžete se samozřejmě také přihlásit přes tablet nebo telefon.

Chtěli jsme mít delší přednášky, abychom se něco opravdu dozvěděli. Nechceme jen klouzat po informačním povrchu. Na každý den jsme proto připravili tři až čtyři přednášky, po nichž bude většina hostů (podle jejich technických možností) odpovídat na vaše dotazy. Průměrná doba na jednoho přednášející bude dvě hodiny. To už se v jednom dni zkrátka nedá pobrat.

S nápadem zorganizovat online konferenci přišel trenér psů Robert Zlocha. Inspiroval se obdobnou americkou událostí, kterou chtěl původně navštívit osobně, ale pandemie mu překazila plány. Online verze se mu zalíbila natolik, že se rozhodl ji zprostředkovat českým a slovenským pejskařům a trenérům. Jde totiž o snadný způsob, jak přiblížit nové myšlenky z celého světa. Více si o Robertovi můžete přečíst na jeho webu nebo na stránce jeho online kurzu.

Ano. Spolupracujeme se zkušenými tlumočníky, jejichž práce měla při prvním ročníku velký ohlas. Chceme, abyste se dostali ke všem informacím bez jazykové bariéry.

minulém i aktuálním ročníku konference vyšlo několik článků. Například na portále e-canis.cz nebo na webu Psinovinky.cz.

O tom, jak se konference pořádá a co přinesl druhý ročník, jsme mluvili ve speciálním díle podcastu Pejskárium.

Další aktuální informace najdete taky na našich sociálních sítích – na Facebooku, na Instagramu a na YouTube.

Fandíme smečkám – psím i lidským. A proto máme pro skupiny po 4 a více účastnících připravenou slevu 15 % z ceny vstupenky.

Stačí se domluvit s dalšími kamarády pejskaři nebo stejně naladěnými majiteli pejsků například v psích skupinách na sociálních sítích nebo na tréninku a můžete sledovat přednášky za zvýhodněnou cenu.

Napište si o slevový kupón na dejpac@metkonference.cz. 

Pokud vám při nákupu vstupenky neproběhne platba, můžete ji zopakovat v sekci Můj účet / Objednávky. Stačí kliknout na tlačítko Zaplatit.

Pokud vám nepřišel potvrzovací email nebo nastala jiná komplikace, dejte nám vědět na email dejpac@metkonference.cz a my to vyřešíme.

Videa z konference musíme nejprve zpracovat, doladit a pak nahrát. Jde o velký objem dat a hodně videí, která nás na nějakou chvíli zaměstnají.

Záznam proto bude k dispozici během několik dnů po konferenci. Dáme vám vědět prostřednictvím sociálních sítí a e-mailu.

Poté budete mít do archivu půl roku neomezený přístup. Najdete jej v záložce Můj účet.

Záznam má každý účastník k dispozici šest měsíců, během kterých se může k přednáškám neomezeně vracet. Po uplynutí této lhůty už to není možné. Zpětně záznam dokoupit nelze.

V minulých ročnících se na virtuálním pódiu vystřídali tito odborníci:

USA: Jean Donaldson, Mike Shikashio, Malena DeMartini, Grisha Stewart

Velká Británie: Chirag Patel

Norsko: Turid Rugaas

Francie: Cristina a Aurelién Budzinski

Austrálie: Jennie Harvey

Česká republika: František Šusta, Radka Spudilová, Robert Zlocha, Nicole Vošvrdová, Martina Klimešová, Martina Vondráková

Slovensko: Júlia Bukovinská

dnů
hodin
minut
sekund
MET conference 2023 is running right now!

…zbývá do začátku MET 2023. Další MET konference se uskuteční v březnu 2024.

partneři

mediální partneři

Program of the MET conference 2023

Times are stated in GMT / UTC +1 time zone (Prague, Czechia). Link to the time converter HERE.

%MET_PRAGUE_TIME%

SATURDAY

 • 09:00 – 11:50 Kay Laurence: Does This Benefit the Dog?
 • 11:50 – 11:55 Bonus video
 • 11:55 – 12:30 Pause (35 minutes)
 • 12:30 – 14:40 Eliška Pavetta Šuhaj: Canine enrichment
 • 14:40 – 15:00 Pause (20 minutes)
 • 15:00 – 18:00 Lenka Blachová: Dog Meeting Etiquette
 • 18:00 – 18:15 Pause (15 minutes)
 • 18:15 – 20:15 Leslie McDevitt: “Look at That” and “LATTE”: Counter Conditioning Games to build Confidence

SUNDAY

 • 09:00 – 11:00 Kay Laurence: Management of training / Cue Technology
 • 11:00 – 12:00 Pause (1 hour)
 • 12:00 – 14:30 Ádám Miklósi: Social Hierarchy and Dominance in Dogs
 • 14:30 – 15:00 Pause (30 minutes)
 • 15:00 – 17:00 Leslie McDevitt: The Power of the Pattern: Pattern Games in Control Unleashed
 • 17:00 – 17:30 Pause (30 minutes)
 • 17:30 – 20:10 Bob Bailey: A Brief History of Animal Training from the Perspective of Dr. Robert E. (Bob) Bailey
 • 20:10 – 20:20 Final word and information about the headliner of the MET 2024

Program MET konference 2023

SOBOTA 

 • 9:00 – 11:50 Kay Laurence: Je to pro psa přínos?
 • 11:50 – 11:55 Přehrání bonusového videa
 • 11:55- 12:30 Přestávka (35 minut)
 • 12:30 – 14:40 Eliška Pavetta Šuhaj: Enrichment pro psy
 • 14:40 – 15:00 Přestávka (20 minut)
 • 15:00 – 18:00 Lenka Blachová: Etiketa psího setkávání
 • 18:00 – 18:15 Přestávka (15 minut)
 • 18:15 – 20:15 Leslie McDevitt: Podívej se na“ a „LATTE“. Kontrapodmiňovací hry pro posílení sebedůvěry

NEDĚLE

 • 9:00 – 11:00 Kay Laurence: Management nebo trénink a poté Technologie signálu (Cue technology)
 • 11:00 – 12:00 Přestávka (1 hodina)
 • 12:00 – 14:30 Ádám Miklósi: Sociální hierarchie a dominance u psů
 • 14:30 – 15:00 Přestávka (30 minut)
 • 15:00 – 17:00 Leslie McDevitt: Síla “Pattern games”
 • 17:00 – 17:30 Přestávka (30 minut)
 • 17:30 – 20:10 Bob Bailey: Stručná historie výcviku zvířat z pohledu Dr. Roberta E. Baileyho
 • 20:10 – 20:20 Závěrečné slovo a představení hlavního řečníka MET 2024