MET konference 2023

Třetí ročník konference moderního etického tréninku se uskutečnil 4. a 5. března 2023 a připojil se k němu mimo jiné legendární trenér Bob Bailey nebo světoznámý odborník Ádám Miklósi.

Kdo vystoupil v roce 2023

Program

sobota

Délka: 2 hodiny 30 minut (včetně 30 minut otázek a odpovědí).

O prezentaci:

V posledních desetiletích se velmi rozšířily metody pozitivního posilování. Přinesla však všechna vylepšení a nové přístupy nějaké zásadní změny? Mají naši psi z učení takový zážitek, jaký si zaslouží? 

Historické ideály poslušného psa vnesly do výcviku povely jako „sedni“, „lehni“, „zůstaň“ nebo přivolání či chůzi na prověšeném vodítku. Tak, jak se běžně učí, nemají pro konkrétního psa žádný přímý přínos. Benefituje z nich člověk, a to i při použití pozitivního posilování. 

Začněme přehodnocovat strukturu tréninku a proměňme ji tak, aby z něj měl pes skutečný prospěch. Podívejme se na to, co a jakým způsobem vlastně učíme. Přistupme ke psům jako ke skvělým žákům a využijme této jejich vlastnosti k posílení komunikace a přirozené touhy se učit.

Všechna mladá zvířata mají před sebou život plný učení. Upozaďme to, co bychom sami od tréninku chtěli, a místo toho se zkusme ptát, co by se zvířata sama chtěla naučit, kdyby měla možnost volby.

V této prezentaci se zaměříme na:
~ zvážení toho, jaké učení bude mít pro psa přímý přínos
~ osvojení si dovedností, které nám umožní přizpůsobit se krok po kroku psovi, který se učí
~ precizní komunikaci, která psa nenechá na pochybách
~ navrhování prostředí tak, abychom posílili klid a výkon
~ učení radosti ze cvičení
~ prohloubení potěšení z odměny

Lenght: 2 hodiny (včetně 30 minut otázek a odpovědí).

O prezentaci: V přednášce se zaměříme na úvod do problematiky enrichmentu pro psy. Eliška Pavetta Šuhaj se pokusí odpovědět na otázku: jak poznám, že je život mého psa naplněný?

S rostoucím zájmem o welfare psů a se zkoumáním jejich problémového chování se stále více klade důraz na naplňování přirozených potřeb psa. A právě těm se budeme věnovat. Probereme jednotlivé body canine enrichmentu, jak se objektivně podívat na našeho psa a prioritizovat „co je potřeba udělat“. 

Ukážeme si hry, které mohou obohatit naše soužití se psem – ty, které se psem hrajeme, ale i takové, kdy se pes zabavuje sám – a nápady na vylepšení procházek.

Lenght: 2 hodiny 45 minut (včetně 30 minut otázek a odpovědí)

O prezentaci:

Má setkávání mezi psy nějakou normu, podle které se chová pes správně? Jak důležité v psím životě je setkávání s cizími psy? Znamená správná socializace psa to, že si s každým, koho potká, bude chtít hrát? Jakou roli při vzájemných setkáních hrají majitelé a ví o nich psi vůbec? A co když je setkání pro psa složité – můžeme mu nějak pomoci?

V této přednášce se na práci se psem podíváme z jiného úhlu pohledu, než je ten čistě tréninkový. Ukážeme si část etogramu psího setkávání, tedy jak poznat psí emoce a z nich plynoucí motivace k chování, které pak často vyhodnocujeme jako „špatné“ nebo „nežádoucí“. Budeme věnovat pozornost tomu, jak v takových situacích psi své emoce komunikují mezi sebou i s námi lidmi, a jak na to můžeme reagovat tak, aby se cítili lépe. Změny chování přichází se změnou emocí a motivací, tedy když změníme pocity psů, změní se i jejich motivace – a tím i chování.

Přednáška by vám tak měla přinést větší porozumění mezipsí komunikace, stejně tak jako rozklíčování nejdůležitějších signálů směřujících k nám lidem. To vše vám umožní zažívat spokojenější procházky se svým psem, na základě vzájemného pochopení a respektu osobnosti vašeho psa.

Lenght: 2 hodiny (včetně 30 minut otázek a odpovědí)

O prezentaci:

Zjistěte vše o jedné z nejoblíbenějších výukových her z programu Poslušnost i bez vodítka, „Podívej se na” (LAT, Look at that) a její nejnovější verzi “LATTE” (Look at That, Then Enrichment!). Nesmírně účinný a přitom jednoduchý protokol „Podívej se na“ vytváří řetězec chování, který umožňuje psům indikovat potenciální stresory v prostředí, místo aby na ně reagovali. „LATTE“ na něj navazuje a přidává prvky obohacení, které zklidňují nervový systém psů. Podporují chování, jako je olizování, očichávání, žvýkání či vyčmuchávání, během kontrapodmíněného chování.

neděle

Délka: 2 hodiny (včetně 30 minut na otázky a odpovědi)

MANAGEMENT, NEBO TRÉNINK? (45 minut)

O prezentaci:

Najít svou vlastní cestu mezi tisíci recepty a kouzelnými řešeními je dovednost sama o sobě. Možnost volby často vnímáme pozitivně. Ale dostat příliš možností bez dostatečného vedení či rad může být zahlcující. Klíčové v této oblasti je, abychom byli spokojení s dostupnými možnostmi, abychom je dostatečně znali a věděli, jaké jsou jejich potenciální výstupy. Jedině tak si můžeme tento proces užít. 

Tato prezentace vám pomůže udělat důležitá rozhodnutí, ať už jde o neodkladné řešení nebo dlouhodobé cíle. A poskytne vám řadu opravdu užitečných tipů.

Kay vysvětlí:
~ rozdíl mezi aktivním a pasivním učením
~ jak lze použít management prostředí k řešení a zajištění pozitivních zkušeností s učením
~ jak identifikovat dovednosti, které je třeba se naučit, vyčlenit je a dál na nich pracovat
~ zařazení praktických činností, které přinášejí největší potěšení, pro rozvoj pevného vztahu se štěnětem nebo psem.

TECHNOLOGIE SIGNÁLU (45 minut)

O prezentaci:

Signály (“cues”) jsou zásadním prvkem komunikace se psy a reakcí na okolní svět. Nemůžeme je nepoužívat. Pes tyto informace neustále vyhledává, když hledá něco, co je pro něj výhodné: odměnu. 

V přednášce se podíváme na:
~ signály předpovídající odměnu a jejich fungování
~ posun a proměnu u psa, který vyhledává signál, a jak tento proces ovlivňuje hodnota odměny
~ výuku jednoduchého a složitého rozlišování prostřednictvím relevantního a nerelevantního výběru
~ funkce markeru jako signálu a signálu jako markeru
~ jak signály vytvářejí žádoucí i nežádoucí řetězce
~ rozlišení protokolů a hierarchie signálů

Jakmile pochopíme, jak jsou signály komplexně propojeny s odměnami, začneme se na svět dívat novýma očima.

 

Délka: 2 hodiny 30 minut (včetně 30 minut na otázky a odpovědi)

O prezentaci:

Socialita je u zvířat velmi rozšířeným projevem a psovité šelmy vykazují širokou škálu různých sociálních struktur. Psovité šelmy, které jsou podobné vlkům, však sdílejí specifický aspekt společenského života. V posledních letech se etologové odklonili od „klasického“ pojetí smečky poté, co rozpoznali úzké genetické vazby mezi členy skupiny. Zdá se, že v rámci specifického evolučního scénáře byla rodinná struktura nejúspěšnější pro přežití jedinců. 

Mezi zvířaty existuje celá řada velmi odlišných sociálních organizací. Sociální struktura druhu je ovlivněna evolučním dědictvím, náročností ekologického prostředí a některými dalšími místními faktory. 

Psi jsou potomci vlků, takže jsou obecně sociální, ale byli selektováni pro pro život v lidských sociálních skupinách nebo v jejich okolí. Nemuseli tedy lovit společně, ale museli s lidmi spolupracovat. Kromě toho lidé šlechtili psy pro různé funkce, jako je hlídání, pasení nebo přeprava. Psi musí být socializování k lidem, ale také se musí naučit komunikovat s jinými psy, kteří nejsou členy jejich sociální skupiny. Situaci dál komplikují rozdíly mezi plemeny. 

Sociální struktura psů je nebo může být velmi složitá a zcela odlišná od té, kterou lze pozorovat u vlků. Zvýšená schopnost psů přizpůsobit se specifickým místním rozdílům jim umožňuje stát se členy sociálních skupin s velmi odlišnou strukturou. Klíčem k sociálnímu chování psů je proto poskytnout jim zkušenosti a možnost učit se jak o lidech, tak o ostatních psech.

V přednášce rozebereme, čím přesně se liší psi od vlků a jak se liší divocí psi od těch v našich domovech. Podíváme se na to, jak struktura skupiny ovlivňuje komunikaci a které faktory určují specifické chování. Mimo jiné se zaměříme také na to, co to ve skutečnosti vlastně je ta neustále skloňovaná dominance.

V této přednášce se dozvíte následující informace:
~ etologický koncept hierarchie a dominance
~ skupinová struktura vlků
~ rozdíly v sociální struktuře psovitých šelem
~ jak se v etologii měří dominance
~ kompromis mezi sociální strukturou a sociální interakcí

Délka: 2 hodiny (včetně 30 minut na otázky a odpovědi).

O prezentaci: Poznejte sílu slavných pattern games od Leslie McDevitt. Tedy her, které využívají opakujících se vzorců. Zjistíte, co jsou zač, jak si je přizpůsobit a nakonec využít pro sebe a svého psa. Tyto hry lze aplikovat na velké množství situací a problémů. Snadno se učí a psi mají rádi jejich předvídatelnost a spolehlivost. Psi vystavení „spouštěčům“ z bezpečí předvídatelné a důvěrně známé hry se cítí bezpečněji. Mají totiž situaci víc pod kontrolou. Rychleji se pak uklidní a uvolní.

Délka: 2 hodiny 40 minut (včetně 30 minut na otázky a odpovědi)

O prezentaci: Prezentace Dr. Baileyho pojednává o rozdílech mezi výcvikem zvířat jako řemeslem a jako vědecky podloženou metodologií.

Obecně se soudí, že výcvik zvířat je starobylou činností, jejíž počátky pravděpodobně sahají víc než 10 000 let do minulosti, tedy dávno před zaznamenanou historií. Dr. Bailey se stručně věnuje historickým záznamům o výcviku zvířat. Vědecké studium chování zvířat a počátky vědy o studiu a změně chování se datují až ke konci 19. a na začátek 20. století. Dr. Bailey se v prezentaci zabývá přelomovou prací B. F. Skinnera z 30. a 40. let 20. století a počátkem operantního podmiňování.

Věnuje se též založením společnosti Animal Behavior Enterprises a oboru aplikované psychologie zvířat ve 40. až 60. letech 20. století Kellerem a Marianou Brelandovými. Nová vědecky podložená metodologie se se od té doby rozšířila po celém světě.

V přednášce se dozvíte mimo jiné také o různých případech aplikace operantního podmiňování v laboratoři i ve volném prostředí.

Záznam přednášek je k dispozici po dobu 6 měsíců. 

Klikněte na název přednášky pro další podrobnosti. Harmonogram se může změnit.

Program of the MET conference 2024

Times are stated in GMT / UTC +1 time zone (Prague, Czechia). Link to the time converter HERE.

%MET_PRAGUE_TIME%

SATURDAY

 • 09:00 – 11:30 Simon Prins: Advanced Techniques in Animal Training and Technology Integration
 • 11:30 – 12:30 Pause (1 hour)
 • 12:30 – 15:15 Jana Radošovská: Dental care: An in-depth and practical guide
 • 15:15- 15:30 Pause (15 minutes)
 • 15:30 – 18:00 Veronika Uhlířová: Conscious Care of Dogs‘ Musculoskeletal System
 • 18:00 – 18:30 Pause (30 minutes)
 • 18:30 – 21:00 Ken Ramirez: Stimulus Control, Generalization, and Desensitization – How to be Successful

SUNDAY

 • 09:00 – 11:30 Victoria Stilwell: Building Your Dog’s Resilience YOUR TIME HERE
 • 11:30 – 12:30 Pause (1 hour)
 • 12:30 – 15:00 Hannah Branigan: Revved-Up Reinforcement: Cultivating Drive in Any Dog YOUR TIME HERE
 • 15:00 – 15:15 Pause (15 minutes)
 • 15:15 – 15:45 David Mech interview: Pack leader, dominance and over 60 years of wolf research YOUR TIME HERE
 • 15:45 – 16:00 Pause (15 minutes)
 • 16:00 – 18:45 Ken Ramirez: Aggression Treatment: Comparison and Review. Most updated version YOUR TIME HERE
 • 18:45 – 18:55 Final word and information about the headliner of the MET 2025

Program MET konference 2024

SOBOTA 

 • 9:00 – 11:30 Simon Prins: Pokročilé techniky a technologie v tréninku
 • 11:30 – 12:30 Přestávka (1 hodina)
 • 12:30 – 15:15 Jana Radošovská: Péče o zuby, do hloubky a prakticky
 • 15:15 – 15:30 Přestávka (15 minut)
 • 15:30 – 18:00 Veronika Uhlířová: Vědomá péče o pohybový aparát psa
 • 18:00 – 18:30 Přestávka (30 minut)
 • 18:30 – 21:00 Ken Ramirez: Jak úspěšně na rušivky, generalizaci a desenzitizaci 

NEDĚLE

 • 9:00 – 11:30 Victoria Stilwell: Budování psí odolnosti
 • 11:30 – 12:30 Přestávka (1 hodina)
 • 12:30 – 15:00 Hannah Branigan: Našlápnuté posílení. Jak zvýšit „drive“ u každého psa
 • 15:00 – 15:15 Přestávka (15 minut)
 • 15:15 – 15:45 Rozhovor – David Mech: Vůdce smečky, dominance a přes 60 let výzkumu vlků
 • 15:45 – 16:00 Přestávka (15 minut)
 • 16:00 – 18:45 Ken Ramirez: Práce s psí agresí. Přehled a srovnání přístupů
 • 18:45 – 18:55 Závěrečné slovo a představení hlavního řečníka MET 2025